پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

مطالب دیگر:
📗بررسي انواع مدلهاي بلوغ معماري سرويس گرا و فرايند پذيرش SOA و مدلهای بلوغ SOA📗بررسی تعاملی متدولوژیRUP با معماری سرویس گرا📗بررسی نقش ماهي در ادیان مختلف و جایگاه آن در ايران پيش از اسلام📗بررسی مردم شناختی مسکن و خوراک و پوشاک در روستای قپانوری استان لرستان براساس نظريه کارکردگرايی س📗بررسی جامع ویژگی های حسابداري دولتي و حسابداري بودجه اي📗بررسی فرآیند عملیات حرارتی نیتروژن دادن سطحی به فولاد📗بررسی انواع تكنيكهاي تحليلي📗طراحي و ساخت PLC ساده توسط ميكروكنترلر 80C196📗دياگرامهاي حالت UML و بررسی مدلسازي شي‌گراي نرم افزار با استفاده از UML📗بررسی پيمايشگر وب و پيكربندي پيمايشگر📗بررسی مزایا و معایب و ویژگی های پرتال ها و دسته بندي انواع Portal ها📗بررسی اهمیت و ضرورت و دلايل ظهور سيستمهاي Application Server📗اتصال به اینترنت و آشنايي با نرم افزار Internet Explorer و پست الكترونيك و کا ربا نرم افزار Outl📗بررسی زندگی نامه و آثار نیما یوشیج📗پروپوزال آماده رشته برق با موضوع شبيه سازي سيگنال دهي صوتي در زير دريا📗بررسی تمايزپذيري و هويت اجتماعي مبتني بر مصرف | مطالعة موردي جوانان شهر تهران📗بررسی تاریخ و فرهنگ و زبان و موسیقی قوم بختیاری📗مروري بر زمينه هاي تاثير فضاي مجازي بر نظريه ‏هاي ارتباطات📗بررسی چارچوب و ساختار حكومت ‏پيامبر📗بررسي و مطالعه سيستم توزيع و حفاظت برق بيمارستان امداد (شهيد كامياب)
پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ |خرید و دانلود-|41022660|وای وی|yvi
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗقابل مشاهده می باشد

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا موافق ،0؛ موافق،1؛ بی نظر ،3؛مخالف ،4؛ کاملا مخالف ؛5) می­باشد.

نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 7 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 7 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه

حد پایین نمره

حد متوسط نمرات

حد بالای نمرات

20

60

100

- در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 20 تا 40 باشد، میزان جو سازمانی در این جامعه ضعیف می باشد.

- در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 40 تا 60 باشد، میزان جو سازمانی در سطح متوسطی می باشد.

- در صورتی که نمرات بالای 60 باشد، میزان جو سازمانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط درگاهی و همکاران(1391) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

جو سازمانی

0/90

منابع

درﮔﺎﻫﻲ، حسین، ﻣﻮﺳﻮی، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی، ﺷﻬﺎم، ﮔﻠﺴﺎ، ﻣﻮﻻﻳﻲ زاده، اﻛﺮم، (1391)، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ (15)؛ 50.